– Jag hoppas att vi får ett bättre samhälle där folk bryr sig om varandra. Ett samhälle med bättre livskvalitet, säger Per Jansson när han får frågan vad coronapandemin kan få för betydelse för framtiden.

Per är ordförande för Hyresgästföreningen Brännkyrka Hägersten och aktiv i sin lokala hyresgästförening i Västertorp. Vi har stämt träff på Konditori Bakstugan ett par hundra meter från där Per bor. Bland de utglesade borden på uteserveringen sitter sex personer och Per morsar och pratar med alla. ”Har du rymt?” frågar personalen när Per kommer in.

”Jag tillhör riskgrupperna och mina barn vill inte att jag ska vara ute bland folk” berättar Per. Trots det hjälper han dagligen sina grannar som också är i riskgrupperna med inköp av mat och olika ärenden.

”Vi har inte satt upp några lappar i portarna. Det har inte behövts. Det är mest äldre som bor i området och som har bott här länge. Några har bott här sedan området byggdes på 1950-talet. Dom är vana att ringa mig om allt möjligt.”

Per berättar att det är han och en annan från den lokala Hyresgästföreningen som hjälps åt med arbetet, ”Linda sköter kontakterna och hämtar inköpslistor, sen åker jag och handlar på tider när få andra befinner sig i butikerna”. Dom som hör av sig är äldre som inte har några barn eller barn som bor långt från Stockholm. Men Per berättar också att han kör en granne till och från dennes cancerbehandling på Danderyds sjukhus.

På frågan varför han engagerar sig svarar Per att han tror att det beror på hans läggning; ”Jag har alltid velat hjälpa och varit aktiv i föreningslivet, från idrottsrörelsen, till facket och Hyresgästföreningen”. ”Vi måste hjälpa varandra. Visst jag tillhör en riskgrupp, men folk ska ju inte svälta ihjäl.”